Toimimatonta tekniikkaa ja alitajuista vaikuttamista

Etnomusikologinen näkökulma taustamusiikin tutkimukseen

Kirjoittajat

DOI:

https://doi.org/10.23985/evk.90066

Avainsanat:

taustamusiikki, kaupunkitila, kaupallinen tila, äänimaisema, toimijuus

Abstrakti

Tarkastelemme teoreettis-metodologisessa artikkelissa taustamusiikkia osana jokapäiväistä elämää ja osana laajempaa musiikkikulttuuria ja musiikin kuuntelua. Taustamusiikilla tarkoitamme kaupallisissa ja julkisissa tiloissa pääosin taukoamatta soivaa, mekanisoitua musiikkia, jolla on kaupalliseen tuottavuuteen, työnteon edistämiseen tai muun toiminnan tukemiseen liittyvä funktio. Tutkimustehtävänä on kartoittaa niitä tilanteita, joissa oletettu musiikilla “vaikuttaminen” tapahtuu ja kuinka musiikkiin liittyvä toimijuus ilmenee siellä, missä musiikki faktisesti soi. Tämä tehdään lokakuussa 2019 tehdyn esitutkimuksen aineiston avulla. Joensuussa keskustan liiketilojen taustamusiikkia dokumentoitiin haastattelemalla ja matkapuhelimien musiikintunnistussovelluksilla, minkä lisäksi työntekijöiltä tiedusteltiin heidän mahdollisuuksistaan vaikuttaa soivaan musiikkiin. Kontekstoimme tutkimusaineistoa teoreettiseen kirjallisuuteen sekä mediadiskurssiin, johon käytämme Helsingin Sanomien Muzak-taustamusiikkia koskevaa kirjoittelua kuusikymmentäluvulta nykypäivään.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2020-12-01

Viittaaminen

Uimonen, H., & Kytö, M. (2020). Toimimatonta tekniikkaa ja alitajuista vaikuttamista: Etnomusikologinen näkökulma taustamusiikin tutkimukseen . Etnomusikologian vuosikirja, 32, 46–75. https://doi.org/10.23985/evk.90066

Numero

Osasto

Artikkelit