”Vi dör ut. Ack, så tragiskt. Ack, så roligt.”

Självironiskt förhandlande av finlandssvensk tillhörighet i internetmusikvideor

  • Johannes Brusila Åbo Akademi University

Abstrakti

I artikeln studeras hur humor och musik kan användas för att förstärka, ifrågasätta och förnya minoritetsidentitet. Utgående från forskning kring humorns filosofi och sociala funktioner analyseras hur svenskspråkiga artister i Finland förhandlar finlandssvensk tillhörighet i humoristiska internetvideor. Den digitala utvecklingen har gjort videoskapandet enkelt och populärt. Musikvideornas mångtydighet erbjuder också ett konstnärligt ramverk genom vilken individer kan utveckla sin agens och förhandla sina multipla identiteter i förhållande till en etablerad minoritetsetnicitet. Humorn kan spela en betydande roll i musikaliskt uttryck och minoritetstillhörighet tack vare dess ofta dubbelbottnade karaktär. Den är viktig i och med att den hjälper att förnya rigida samhälleliga strukturer, vilket är en grundförutsättning för sociala sammansättningars överlevnad. Betydelsen av musikens och tillhörighetens humoristiska aspekter inskränker sig därmed inte enbart till att skratta åt sociala fenomen som till exempel majoritets- eller minoritetsetnicitet, utan de kan ses som centrala element i bevarandet och förnyandet av hela etniciteten.

Kirjoittajan esittely

Johannes Brusila, Åbo Akademi University
Professor of musicology, Åbo Akademi University
Julkaistu
2020-12-01
Viittaaminen
Brusila, J. (2020). ”Vi dör ut. Ack, så tragiskt. Ack, så roligt.”: Självironiskt förhandlande av finlandssvensk tillhörighet i internetmusikvideor. Etnomusikologian Vuosikirja, 32, 76-96. https://doi.org/10.23985/evk.91774
Osasto
Artikkelit